Terrassa consultoria elèctrica

Programació

  • Sistemes de control distribuït (DCS)
  • Aplicacions de supervisió i control (SCADA)
  • Terminals d´operador (HMI)
  • Autòmates programables principals marques (PLC)
  • Robòtica

 

FREIXAS I ROS

  C/ Agricultura, 128,
Terrassa, 08223, (Barcelona)

  93 736 27 00