Terrassa consultoria elèctrica

Certificació UL

Certificat de qualitat UL de Freixas i Ros

A Freixas i Ros tenim totes les acreditacions necessàries per actuar tant al mercat nacional i internacional. Això vol dir que organismes designats donen fe del procés de qualitat a l'hora de fabricar els nostres productes i prestar els nostres serveis

Com hem esmentat a la nostra companyia treballem seguint totes les normatives (IEC, UL, SABS SANS, GOST-R, VDE) i a qualsevol ambient (ATEX, Hazardous Locations). Una de les més representatives és la certificació UL, que passem a resumir a continuació:

QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ UL?

UL (Underwriters Laboratories) és una de les principals companyies científiques independents dels Estats Units, la missió és promocionar entorns laborals i de vida segurs. Desenvolupa normes de seguretat per a productes, serveis i components, així com solucions funcionals i d'instal·lació.

Es tracta d'un reconegut laboratori de proves, que s'encarrega d'assajar, inspeccionar, auditar, validar i certificar els productes, per tal de facilitar el comerç global.

certificació ULEN QUÈ CONSISTEIX L´UL508A?

L´UL508A és l'estàndard UL per a la construcció de panells de control industrial.

Aquest document dóna directrius als fabricants sobre el següent:

  • Controladors de motor
  • Relés de sobrecàrrega
  • Disjuntors
  • Botons i interruptors
  • Temporitzadors i controladors
  • Terminals

QUINA UTILITAT TENEN?

Qualsevol fabricant pot exportar els seus equips ometent la normativa i accedir a les fronteres americanes o canadenques. Les autoritats que intervenen a la recepció del producte són les que determinen l'acceptació o rebuig de la seva entrada al país, i és en aquest punt on la certificació UL marca la diferència. L'etiquetatge de certificació garanteix que els productes fabricats per Freixas i Ros , SL compleixen amb la normativa vigent, quedant automàticament legalitzada la seva entrada i eludint confiscacions, penalitzacions i sancions.

QUINS AVANTATGES OFEREIX?

  • Dóna evidència a l'autoritat de control i al propi client que el panell compleix amb els estàndards reconeguts.
  • Com a fabricant, Freixas i Ros, SL està subject a inspeccions periòdiques. D'aquesta manera, UL assegura que el fabricant segueix complint amb els requisits per a la certificació.
  • Previ estudi, l'equip i els seus components estan marcats per UL. Això significa que han estat avaluats i analitzats, oferint garantia d'un rendiment segur.

COM FUNCIONA?

Freixas i Ros, S.L. actua com a fabricant autoritzat UL508A, capacitat per a l'estudi tècnic, la producció i la certificació d´equips elèctrics de control subjectes a la normativa.

Al llarg de tot el procés de manufactura, se segueixen estrictament els requisits establerts per la normativa i, un cop finalitzat, l'equip es lliura amb la documentació tècnica i la seva etiqueta UL de traçabilitat de producte.

UL verifica els procediments de forma periòdica mitjançant un tècnic autoritzat, que inspecciona un equip a l'atzar.

FREIXAS I ROS

  C/ Agricultura, 128,
Terrassa, 08223, (Barcelona)

  93 736 27 00